Yoğurt

  • Yazdır

Yapılan araştırmalarla yoğurdun içinde bulunan laktobasillus bulgaricus adlı bakterinin kalp hücrelerinde yaşanan iskemi riskini azalttığı ortaya konulmuştur